Metodi

Taito havainnoida näitä voimia on monilla ihmisillä olemassa piilevänä, alustavana kykynä, ja elämänvoimien huomioherkkyyttä voidaankin kehittää säännöllisillä meditatiivisilla havainnonharjoituksilla. Tämän alueen havainnot, jotka sijoittuvat aisteilla havaittavan todellisuuden ja sisäisen sielunmaailman havaitsemisen (introspektio) välimaastoon ilmenevät tietoisuudelle ensin ikään kuin muoto- tai voimakokemuksina, joita voidaan sisäisesti tunnustella. Kun nämä usein syvän keholliset (”embodied”) kokemukset tuodaan havainnoivan, kirkkaan tietoisuuden tarkasteluun, niitä voidaan syventää, systematisoida ja vahvistaa, niin että ne alkavat ”sisäisesti loistaa”. Tätä havaintoa, joka vähitellen avaa ihmistietoisuudelle mm. luonnon sisäisen puolen, kutsutaan Rudolf Steinerin antroposofiassa imaginaatioksi tai imaginatiiviseksi havaitsemiseksi, ensimmäiseksi ns. yliaistiseksi tietoisuudeksi. Tärkeä edellytys tälle työskentelylle on kriittisen tiedostava pyrkimys itsetuntemukseen ja halu fenomenologisesti elävöittää ajatteluaan.