Muotovoimien tutkimus

Muotovoimatutkimuksen metodi, jota ovat Dorian Schmidt ja muotovoimatutkimuksen seura www.bildekraefte.de kehittäneet moderniin muotoonsa Rudolf Steinerin meditatiivisen tien pohjalta, pyrkii terävöittämään edellä mainitut kyvyt systemaattiseksi tutkimusmetodiksi, jonka on vähitellen tarkoitus täyttää myös tieteellisen tarkkuuden vaatimukset. Muotovoimatutkimuksen metodia sovelletaan mm. elintarvikkeiden laaduntarkkailussa, antroposofisten lääkkeiden ja terapioiden vaikuttavuuden arvioinnissa, kuin myös tutkittaessa esim. tekniikan tai vaikkapa taiteiden vaikutusta ihmisorganismiin.

Yksi varteenotettavimmista tutkimustuloksista liittyy ravinnon merkitykseen ja elinvoimiltaan harmonisten ja vahvistavien lajikkeiden kehittämiseen. Kasvilajikkeet, jotka ulkoisesti ehkä vaikuttavat samakaltaisilta voivat olla eteerisellä tasolla kuitenkin hyvin erilaatuisia. Esim. porkkanalajikkeiden erot elämänvoimien tasolla voivat olla hyvinkin suuria, ja jonkin lajikkeen muotovoimien yksityiskohtainen tarkastelu antaa varsin luotettavan kuvan ravinnon terveyttä ylläpitävistä voimista. Myös biodynaamisen viljelyn laatu ja rikkaus verrattuna konventionaaliseen maanviljelyyn on selvästi havaittavissa muotovoimien tasolla.